GPLX các hạng được lái xe chở bao nhiêu người [Mẹo luật]

GPLX các hạng được lái xe chở bao nhiêu người

Ghi nhớ: Hạng C đến 9 chỗ ngồi; D đến 30; E trên 30.

Mẹo luật này áp dụng cho những câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

\Câu 67. Người có giấy phép lái xe hạng C được điều khiển loại xe nào?

1 – Xe ô tô chở người trên 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

2 – Xe ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

3 – Xe ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi; xe ô tô tải; máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

\Câu 68. Người có giấy phép lái xe hạng D được điều khiển loại xe nào dưới đây?

1 – Xe ô tô chở người đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

2 – Xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500kg.

3 – Xe kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB2.

\Câu 69. Người có giấy pháp lái xe hạng E được điều khiển loại xe nào dưới đây?

1 – Xe kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi và rơ moóc và được điều khiển các loại xe theo quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và FB2.

2 – Xe ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi; xe ô tô tải, máy kéo có trọng tải trên 3.500 kg.

3 – Xe kéo rơ moóc và được điều kheiern các loại xe; ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, FB2, FD.

Ghi nhớ: Hạng C đến 9 chỗ ngồi; D đến 30; E trên 30.

Ghi nhớ 2: Hạng B1, B2, C đến 9 chỗ ngồi; D đến 30; E trên 30.

Ghi nhớ 3: Cả 3 hạng C, D và E đều trên 3.500 kg; hạng B1, B2 đến 3.500 kg.

0378.59.00.99