Mô phỏng tình huống giao thông: câu 2

Mô phỏng tình huống giao thông: câu 2

Tình huống nguy hiểm là khi nhìn thấy người đi bộ qua đường trên phần vạch kẻ đường dành cho người đi bộ tại giây thứ 14. Xe trước vừa qua hết vạch, tới xe bạn thì mới tính là tình huống nguy hiểm.

Bài viết cùng series 120 câu ôn thi mô phỏng tình huống giao thông:

0378.59.00.99