Mô phỏng tình huống giao thông: câu 48

Mô phỏng tình huống giao thông: câu 48

Tình huống nguy hiểm là lái xe vẫn bật xi nhan chuyển làn trong khi phía sau có xe đang chạy nhanh tới. Nhấn phím space khi đèn báo xi nhan trái nháy lần 2, tại giây thứ 7.

Bài viết cùng series 120 câu ôn thi mô phỏng tình huống giao thông:

0378.59.00.99