Mô phỏng tình huống giao thông: câu 49

Mô phỏng tình huống giao thông: câu 49

Tình huống nguy hiểm là khi xe làn bên phải bật xi nhan báo chuyển qua làn xe của bạn đang chạy, Nhấn phím space khi đèn báo xi nhan phải nháy lần 2, tại giây thứ 10.

Bài viết cùng series 120 câu ôn thi mô phỏng tình huống giao thông:

0378.59.00.99