Thu nghiên cứu khoa học của các Đại học Việt Nam

Đại học Kinh tế Tp. HCM (UEH)

Đại học có 2 vai trò cơ bản: đào tạo và nghiên cứu khoa học. Có thể thấy ở Việt Nam, tuyệt đại đa số doanh thu các trường đều đến từ học phí đào tạo, tiền thu được từ nghiên cứu khoa học là rất ít.

Riêng đại học Kinh tế Tp. HCM là ngoại lệ. Trường xứng đáng là tấm gương cho các ĐH trong cả nước về mặt nghiên cứu khoa học.

Năm 2022, ĐH Kinh tế Tp. HCM có doanh thu từ nghiên cứu hoa học đạt 362,2 tỷ, trong tổng doanh thu 1.443 tỉ đồng, và chỉ được ngân sách nhà nước đầu tư có 6 tỷ. Tiền thu được từ nghiên cứu khoa học chiếm 25% tổng doanh thu của trường.

Để thấy sự vượt trội về hiệu quả nghiên cứu khoa học của ĐH Kinh tế Tp. HCM, có thể so sánh với 1 trong những trường ĐH tốt nhất khu vực phía Bắc về nghiên cứu khoa học, đó là ĐH Bách khoa Hà Nội.

ĐH Bách khoa Hà Nội năm 2022 có doanh thu 1.070,8 tỉ đồng, trong đó tiền ngân sách là 122,2 tỉ đồng, học phí 851,2 tỉ đồng, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 7,01 tỉ đồng, từ nguồn hợp pháp khác 90,39 tỉ đồng.

Có thể thấy số tiền thu được từ nghiên cứu khoa học của ĐH Kinh tế Tp. HCM gấp 50 lần ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Quá khủng với 1 trường ĐH khối kinh tế.

Không rõ trường các trường kinh tế hàng đầu phía Bắc như Kinh tế Quốc dân, học viện Tài Chính, Ngoại Thương, Ngân Hàng…, số tiền thu được từ nghiên cứu khoa học có khủng như ĐH Kinh tế Tp. HCM?

0378.59.00.99