60 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết bằng lái xe + đáp án

60 câu hỏi điểm liệt thi lý thuyết bằng lái xe + đáp án

60 câu hỏi trắc nghiệm về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, được lựa chọn từ bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch lái xe cơ giới đường bộ, còn được gọi là 60 câu hỏi điểm liệt. Mỗi bài thi sát hạch (thi thật) có 1 câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng, nếu làm sai thì bài thi không đạt (thi rớt). Vì vậy, câu hỏi về tình huống mất an toàn giao thông nghiêm trọng được gọi là câu hỏi điểm liệt.

Bộ 600 câu hỏi dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ60 câu hỏi điểm liệt, bao gồm:

  • Chương 1. Khái niệm và quy tắc giao thông đường bộ có 45 câu điểm liệt;
  • Chương 3. Văn hoá, đạo đức nghề nghiệp người lái xe có 4 câu điểm liệt;
  • Chương 4. Kỹ thuật lái xe ô tô có 11 câu điểm liệt.

Các câu hỏi điểm liệt rất dể, hầu hết làm đúng 100% dù chưa học bao giờ. Tuy nhiên khi trộn 1 trong 60 câu câu hỏi điểm liệt với 34 câu khác, làm thành 1 đề thi 35 câu, vẫn có những bạn làm sai vì nhiều lý do. Vì đây là câu hỏi điểm liệt nên khi làm sai, bài thi không đạt (thi rớt).

Danh sách các bài học, bài ôn, bài ôn nhanh về câu hỏi điểm liệt:

0378.59.00.99