Tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư [Mẹo luật]

Tốc độ tối đa trong khu vực đông dân cư

Mẹo luật: Trong KV đông DC: 60km/h – 10

Mẹo luật này áp dụng cho 4 câu hỏi trắc nghiệm dưới đây:

\Câu 127. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều hoặc đường một chiều có một làn xe cơ giới, loại xe nào tham gia giao thông được đi với tốc độ tối đa cho phép là 50 km/h?

1 – Ô tô con, ô tô tải, ô tô chở người trên 30 chỗ.

2 – Xe gắn máy, xe máy chuyên dùng.

3 – Cả ý 1 và ý 2.

\Câu 125. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường đôi có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

1 – 60 km/h.

2 – 50 km/h.

3 – 40 km/h.

\Câu 128. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường đôi hoặc đường một chiều có từ hai làn xe cơ giới trở lên, loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 60km/h?

1 – Ô tô con, ô tô tải, ô tô chở người trên 30 chỗ.

2 – Xe gắn máy, xe máy chuyên dùng.

3 – Cả ý 1 và ý 2.

\Câu 126. Trên đường bộ (trừ đường cao tốc) trong khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa, xe mô tô hai bánh, ô tô chở người đến 30 chỗ tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là bao nhiêu?

1 – 60 km/h.

2 – 50 km/h.

3 – 40 km/h.

0378.59.00.99