Ôn thi lý thuyết lái xe ô tô – Bài 3

Ôn thi lý thuyết lái xe ô tô – Bài 3

[15 câu]

Câu 63. Người có giấy phép lái xe mô tô hạng A3 được phép điều khiển loại xe nào dưới đây?

1 – Xe mô tô ba bánh.

2 – Xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên.

3 – Các loai máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

A1: < 175 cm3 + mô tô ba bánh dành cho người khuyết tật; A2: >= 175 cm3 + A1; A3: Xe mô tô ba bánh.

Câu 83. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 83. Khi gặp hiệu lệnh như dưới đây của cảnh sát giao thông thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1 – Người tham gia giao thông ở hướng đối diện cảnh sát giao thông được đi, các hướng khác cần phải dừng lại.

2 – Người tham gia giao thông được rẽ phải theo chiều mũi tên màu xanh ở bục cảnh sát giao thông.

3 – Người tham gia giao thông ở các hướng đều phải dừng lại trừ các xe đã ở trong khu vực giao nhau.

4 – Người ở hướng đối diện cảnh sát giao thông phải dừng lại, các hướng khác được đi trong đó có bạn.

Câu 103. Những trường hợp nào ghi ở dưới đây không được đi vào đường cao tốc trừ người, phương tiện, thiết bị phục vụ cho việc quản lý, bảo trì đường cao tốc?

1 – Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô và máy kéo; xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kể nhỏ hơn 70km/h.

2 – Xe mô tô và xe máy chuyên dùng có tốc độ thiết kế lớn hơn 70km/h.

3 – Người đi bộ, xe thô sơ, xe gắn máy và xe ô tô.

Phương án 3 sai vì xe ô tô có thể được đi vào.

Câu 133. Trên đường bộ ngoài khu vực đông dân cư, đường hai chiều không có dải phân cách giữa; đường một chiều có một làn xe cơ giới (trừ đường cao tốc), loại xe nào tham gia giao thông với tốc độ tối đa cho phép là 80 km/h

1 – Ô tô kéo rơ moóc, ô tô kéo xe khác, xe gắn máy.

2 – Ô tô chở người trên 30 chỗ (trừ ô tô buýt), ô tô tải có trọng tải trên 3.500kg.

3 – Xe ô tô con, xe ô tô chở người đến 30 chỗ (trừ xe buýt), ô tô có trọng tải nhỏ hơn hoặc bằng 3.500kg.

Câu 163. Khi dừng, đỗ xe trên đường phố hẹp, người lái xe ô tô phải dừng, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường khoảng cách tối thiểu là bao nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để đảm bảo an toàn giao thông?

1 – 5 mét.

2 – 10 mét.

3 – 15 mét.

4 – 20 mét.

Câu 283. Niên hạn sử dụng của ô tô tải (tính bắt đầu từ năm sản xuất) là bao nhiêu năm?

1 – 15 năm.

2 – 20 năm.

3 – 25 năm.

Câu 333. Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

Câu 333. Khi gặp biển nào xe ưu tiên theo luật định vẫn phải dừng lại?

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Biển 1 P.101 “Đường cấm” không cấm xe ưu tiên

Biển 2 R.122 “Dừng lại” áp dụng với cả xe ưu tiên

Biển 3 P.102 “Cấm đi ngược chiều” không áp dụng với xe ưu tiên

Câu 353. Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

Câu 353. Biển nào xe mô tô hai bánh được đi vào?

1 – Biển 1 và 2.

2 – Biển 1 và 3.

3 – Biển 2 và 3.

Câu 383. Các biển này có ý nghĩa gì?

Câu 383. Các biển này có ý nghĩa gì?

1 – Nơi đường sắt giao nhau với đường bộ.

2 – Nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ.

3 – Để báo trước sắp đến vị trí đường sắt giao không vuông góc với đường bộ, không có người gác và không có rào chắn.

Chú ý: Xem các biển 243a, 243b và 243c.

Câu 393. Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

Câu 393. Biển nào báo hiệu “Đường hai chiều”?

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

Biển 1 W.204 “Đường hai chiều”

Biển 2 P.132 “Nhường đường cho xe cơ giới đi ngược chiều qua đường hẹp”

Biển 3 I.406 “Được ưu tiên qua đường hẹp”

Câu 443. Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?
Câu 443. Trong các biển dưới đây biển nào là biển “Hết mọi lệnh cấm”?

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

3 – Cả ba biển.

Câu 473. Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?
Câu 473. Khi di chuyển trên đường cao tốc, gặp biển nào thì người lái xe đi theo hướng bên trái để tránh chướng ngại vật?

1 – Biển 1.

2 – Biển 2.

3 – Biển 3.

\Câu 493. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

Câu 493. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

1 – Xe con (A), xe cứu thương, xe con (B).

2 – Xe cứu thương, xe con (B), xe con (A).

3 – Xe con (B), xe con (A), xe cứu thương.

Xe con A đã qua vạch dừng.

Câu 503. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

Câu 503. Các xe đi theo hướng mũi tên, xe nào vi phạm quy tắc giao thông?

1 – Xe khách, xe tải, mô tô.

2 – Xe tải, xe con, mô tô.

3 – Xe khách, xe con, mô tô.

Xe con chắc chắn đi đúng.

Câu 523. Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

Câu 523. Những hướng nào ô tô tải được phép đi?

1 – Chỉ hướng 1.

2 – Hướng 1 và 4.

3 – Hướng 1 và 5.

4 – Hướng 1, 4 và 5.

0378.59.00.99